Categorie archief: News

The latest news

Schiphol Plaza krijgt zitbanken van gras

Op het centrale plein met de bussen en de taxi’s bij Schiphol Plaza komen nieuwe zitbanken. Wat reizigers en bezoekers niet weten, is dat deze banken zijn gemaakt van gras. Vrijdag 8 april wordt het zitmeubilair feestelijk onthuld.
In het gebied bij de start- en landingsbanen van Schiphol wordt olifantengras (miscanthus), vezelhennep en vezelvlas geteeld. Deze gewassen zijn vogelwerend (dat is veilig voor de luchtvaart) en geluidsabsorberend. Maar bovenal, de gewassen zijn de basis voor biobased materialen. De vezels uit de hennep en het vlas worden gebruikt in biocomposiet waarvan de buitenkant van de banken zijn gemaakt. Miscanthus wordt gebruikt voor het biobeton waarmee de banken zijn gevuld. Wie op de bank gaat zitten, kan met een QR-code op de zijkant van de bank zien wat de herkomst is, op biobasedbank.nl.

Gansverjagend gras als grondstof voor bio-based straatmeubilair

Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, Miscanthusgroep, Hogeschool Inholland, Strukton, TheSolidGrounds en Hempflax hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het plaatsen van bio-based straatmeubilair op Schiphol. De overeenkomst luidt een volgende fase van een project dat een paar jaar geleden begon met een nieuwe manier om ganzen te verjagen rond de luchthaven. Het gaat daarbij om proeven met planten met een afschrikwekkend effect op de vogels. De resultaten zijn zo goed dat Schiphol en haar partners nu besloten hebben de productie van Olifantsgras (Miscanthus) en Hennep flink uit te breiden. Van het sterk vezelhoudende plantenmateriaal wordt bio-composiet en bio-beton gemaakt, die vervolgens worden verwerkt tot straatmeubilair op Schiphol en later ook op andere plaatsen.

_DSC9354

Aanleiding is dat vogels – in het bijzonder ganzen – een groot risico vormen rondom vliegvelden. Vogelaanvaringen leveren jaarlijks veel vertraging en schade, bovendien is de vliegveiligheid in het geding. Door het verjagen en zelfs vergassen van groepen vogels is de populatie gestabiliseerd, maar voor een duurzame en meer diervriendelijke teruggang van het aantal vogels is een andere strategie nodig.

Op initiatief van Schiphol is in 2010 theGROUNDS opgericht waar de zoektocht startte naar vogelvriendelijke lange termijn oplossingen voor de vliegveiligheid. Dit leidde in 2011 tot een Green Deal tussen ministeries EZ en IM, Wageningen UR en de landbouwcoöperatie Miscanthusgroep.

Een transitie in het landschap rondom Schiphol vond plaats met als doel om wisselteelten zoals graan en bieten, waar de vogels juist op af komen, te vervangen door vogel-werende vezelgewassen zoals het meerjarige Olifantsgras (Miscanthus), Hennep en Vlas.
Vanuit de gezamenlijke visie en bedrijfseconomische voorwaarden is het belangrijk om voor deze gewassen toepassingen te vinden in de bio-based economy. Het streven daarbij is om toepassingen in het gebied zelf te integreren, waardoor de lijnen in de keten kort blijven. Daarmee profileert regio Schiphol zich als hotspot voor de circulaire economie.

TheSolidGrounds (TSG kennismakelaars), voortgekomen uit theGROUNDS en mede uitvoerder van de genoemde Green Deal, nam het initiatief voor de Ambachtelijke Academie op Schiphol Trade Park. Het doel hiervan is om samen met Hogeschool Inholland, Wageningen UR en ondernemers midden in het nieuwe Miscanthus-landschap toepassingen te ontwikkelen en een leeromgeving bio-based economy op te zetten. Daar begonnen de eerste experimenten met Miscanthus-beton, waar anderen ook al mee bezig waren. Ook Strukton, member van theGROUNDS, is met het Prefab Betonlab gaan experimenteren met de toepassing van Miscanthus in beton. Als één van de eerste is Strukton erin geslaagd om hiervan een solide bouwsteen te maken.

Het initiatief om straatmeubilair te maken van de verschillende vezelgewassen komt van Hogeschool Inholland vanuit de samenwerking in de Ambachtelijke Academie. Ondersteund door het ‘Center for Bio-Based Economy’ en het programma ‘Duurzame Techniek & Groen’ onderzoeken studenten en experts van het Composietenlab van Hogeschool Inholland de verwerking van, door Hempflax bewerkte, Hennep- en vlasvezels in vezelversterkte composieten.

Inmiddels zijn de bovengenoemde partijen gezamenlijk in staat om bio-composiet en bio-beton van goede kwaliteit te produceren. Een showcase op een publiekslocatie die de verbinding maakt tussen miscanthus beton, bio-composiet en de omgeving en ook nog binnen het gebied waar de bio-vezels groeien, is de volgende stap in het verhaal van de transitie naar de circulaire economie.

De vandaag getekende samenwerking tussen de zeven partners gaat zorgen voor het vervaardigen van de Showcase bestaande uit acht design zitbanken, die eind van dit jaar geplaatst zullen worden. De zitbanken fungeren als een visitekaartje en als wenkend perspectief voor de circulaire economie en worden op Schiphol Plaza en andere publieke locaties binnen de gemeente Haarlemmermeer geplaatst.
Een logisch vervolg van deze eerste showcase in de publieke ruimte is een verdere uitrol van het biobased straatmeubilair en andere kansrijke toepassingen van Miscanthus binnen de omgeving van waar het groeit.

A Craftsmanship Academy

A Craftsmanship Academy – initiated by TSG knowledge brokers

Is a learning environment where academic knowledge and practical know-how are brought together around a sustainable area development. The principle is to connect a multidisciplinary workforce from students and experts together, to solve difficult and complex issues in order to accelerate innovation and to achieve a workable basis for transition.

Chain partners from the business community are committed to the principle of learning by doing. Knowledge and education institutes deliver motivated young people, experts and teachers ensure quality. Governments facilitate workshops and workplaces for R&D to promote bio sourced resources and make them available in the production chain.

A Craftsmanship Academy is a breeding ground for cyclic green economy. Since 2013 Schiphol Trade Park is the first breeding ground on the theme of cellulose as a raw material for the new economy. Cellulose is a chain of captured CO2, in which the crop Miscanthus (elephant grass) is very efficient and effective. This is the first added value from Elephant grass, farmed on the future green business and logistic park. Elephant grass is also known for keeping the geese on a distance from the airport, which reduces the risks of bird strikes and will reduce the costs of bird control in the future.  This was the original motive for introducing other crops then the traditional food production crops.

On 100 acres business park, under a busy flight path of Schiphol Airport, fiber crops are planted (on a temporarely basis)  by an agricultural cooperative. The plantation consists of perennial and annual crops, that provide the raw material for the bio sourced production chain. Products and by-products from the chain are 100% recyclable and represent their own added value to the farmers.

The learning process has already led to new knowledge and insights, which also have created added value.  Each area – or region – is viable for this approach, provided that a clear program, a clear theme and enthusiastic regional companies, government and knowledge institutions want to cooperate. The format is available at TSG knowledge brokers, who would like to discuss with those interested in the emergence and a programmatic content of a Craftsmanship Academy.


EEN AMBACHTELIJKE ACADEMIE

Is een leeromgeving waar academische kennis en praktische know how bij elkaar worden gebracht rond een duurzame gebiedsontwikkeling. Er wordt multidisciplinair samen gewerkt aan het oplossen van hardnekkige vraagstukken met als doel om innovatie te versnellen en een werkbare basis voor transitie te bereiken.

Ketenpartners uit het bedrijfsleven verbinden zich aan het principe van learning by doing. Kennis- en onderwijs instituten leveren gemotiveerde jongeren, experts en docenten zorgen voor kwaliteit. Overheden faciliteren daarbij door werkplaatsen voor R&D in de keten te promoten en beschikbaar te stellen.

Een ambachtelijke academie is een broedplaats voor cyclische groene economie. Schiphol Trade Park is sinds 2013 de eerste broedplaats rond het thema cellulose als grondstof voor de nieuwe economie. Cellulose is een keten van vastgelegd CO2, waar het gewas Olifantsgras zeer efficiënt en effectief in is. Daar ligt de eerste toegevoegde waarde. Olifantsgras houdt bovendien de ganzen op afstand, waarmee risico’s voor het vliegverkeer worden verminderd.

Op 100 hectare bedrijventerrein onder een aanvliegroute worden door een agrarische coöperatie (tijdelijk) gewassen verbouwd die de grondstof voor de keten leveren. Producten en bijproducten uit de keten zijn 100% herbruikbaar en vertegenwoordigen een eigen toegevoegde waarde. Het leerproces zelf heeft al tot nieuwe kennis en inzichten geleid, die ook waarde hebben gecreëerd.

Elk gebied – of regio – leent zich voor deze aanpak, mits een helder programma, een helder thema en gemotiveerde regionale bedrijven, overheden en kennisinstellingen willen samenwerken. Het format is beschikbaar bij TSG kennismakelaars, die graag met hen van gedachten wisselen over de totstandkoming en een programmatische invulling van een ambachtelijke academie.