Maandelijks archief: september 2015

Gansverjagend gras als grondstof voor bio-based straatmeubilair

Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, Miscanthusgroep, Hogeschool Inholland, Strukton, TheSolidGrounds en Hempflax hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het plaatsen van bio-based straatmeubilair op Schiphol. De overeenkomst luidt een volgende fase van een project dat een paar jaar geleden begon met een nieuwe manier om ganzen te verjagen rond de luchthaven. Het gaat daarbij om proeven met planten met een afschrikwekkend effect op de vogels. De resultaten zijn zo goed dat Schiphol en haar partners nu besloten hebben de productie van Olifantsgras (Miscanthus) en Hennep flink uit te breiden. Van het sterk vezelhoudende plantenmateriaal wordt bio-composiet en bio-beton gemaakt, die vervolgens worden verwerkt tot straatmeubilair op Schiphol en later ook op andere plaatsen.

_DSC9354

Aanleiding is dat vogels – in het bijzonder ganzen – een groot risico vormen rondom vliegvelden. Vogelaanvaringen leveren jaarlijks veel vertraging en schade, bovendien is de vliegveiligheid in het geding. Door het verjagen en zelfs vergassen van groepen vogels is de populatie gestabiliseerd, maar voor een duurzame en meer diervriendelijke teruggang van het aantal vogels is een andere strategie nodig.

Op initiatief van Schiphol is in 2010 theGROUNDS opgericht waar de zoektocht startte naar vogelvriendelijke lange termijn oplossingen voor de vliegveiligheid. Dit leidde in 2011 tot een Green Deal tussen ministeries EZ en IM, Wageningen UR en de landbouwcoöperatie Miscanthusgroep.

Een transitie in het landschap rondom Schiphol vond plaats met als doel om wisselteelten zoals graan en bieten, waar de vogels juist op af komen, te vervangen door vogel-werende vezelgewassen zoals het meerjarige Olifantsgras (Miscanthus), Hennep en Vlas.
Vanuit de gezamenlijke visie en bedrijfseconomische voorwaarden is het belangrijk om voor deze gewassen toepassingen te vinden in de bio-based economy. Het streven daarbij is om toepassingen in het gebied zelf te integreren, waardoor de lijnen in de keten kort blijven. Daarmee profileert regio Schiphol zich als hotspot voor de circulaire economie.

TheSolidGrounds (TSG kennismakelaars), voortgekomen uit theGROUNDS en mede uitvoerder van de genoemde Green Deal, nam het initiatief voor de Ambachtelijke Academie op Schiphol Trade Park. Het doel hiervan is om samen met Hogeschool Inholland, Wageningen UR en ondernemers midden in het nieuwe Miscanthus-landschap toepassingen te ontwikkelen en een leeromgeving bio-based economy op te zetten. Daar begonnen de eerste experimenten met Miscanthus-beton, waar anderen ook al mee bezig waren. Ook Strukton, member van theGROUNDS, is met het Prefab Betonlab gaan experimenteren met de toepassing van Miscanthus in beton. Als één van de eerste is Strukton erin geslaagd om hiervan een solide bouwsteen te maken.

Het initiatief om straatmeubilair te maken van de verschillende vezelgewassen komt van Hogeschool Inholland vanuit de samenwerking in de Ambachtelijke Academie. Ondersteund door het ‘Center for Bio-Based Economy’ en het programma ‘Duurzame Techniek & Groen’ onderzoeken studenten en experts van het Composietenlab van Hogeschool Inholland de verwerking van, door Hempflax bewerkte, Hennep- en vlasvezels in vezelversterkte composieten.

Inmiddels zijn de bovengenoemde partijen gezamenlijk in staat om bio-composiet en bio-beton van goede kwaliteit te produceren. Een showcase op een publiekslocatie die de verbinding maakt tussen miscanthus beton, bio-composiet en de omgeving en ook nog binnen het gebied waar de bio-vezels groeien, is de volgende stap in het verhaal van de transitie naar de circulaire economie.

De vandaag getekende samenwerking tussen de zeven partners gaat zorgen voor het vervaardigen van de Showcase bestaande uit acht design zitbanken, die eind van dit jaar geplaatst zullen worden. De zitbanken fungeren als een visitekaartje en als wenkend perspectief voor de circulaire economie en worden op Schiphol Plaza en andere publieke locaties binnen de gemeente Haarlemmermeer geplaatst.
Een logisch vervolg van deze eerste showcase in de publieke ruimte is een verdere uitrol van het biobased straatmeubilair en andere kansrijke toepassingen van Miscanthus binnen de omgeving van waar het groeit.