A Craftsmanship Academy

A Craftsmanship Academy – initiated by TSG knowledge brokers

Is a learning environment where academic knowledge and practical know-how are brought together around a sustainable area development. The principle is to connect a multidisciplinary workforce from students and experts together, to solve difficult and complex issues in order to accelerate innovation and to achieve a workable basis for transition.

Chain partners from the business community are committed to the principle of learning by doing. Knowledge and education institutes deliver motivated young people, experts and teachers ensure quality. Governments facilitate workshops and workplaces for R&D to promote bio sourced resources and make them available in the production chain.

A Craftsmanship Academy is a breeding ground for cyclic green economy. Since 2013 Schiphol Trade Park is the first breeding ground on the theme of cellulose as a raw material for the new economy. Cellulose is a chain of captured CO2, in which the crop Miscanthus (elephant grass) is very efficient and effective. This is the first added value from Elephant grass, farmed on the future green business and logistic park. Elephant grass is also known for keeping the geese on a distance from the airport, which reduces the risks of bird strikes and will reduce the costs of bird control in the future.  This was the original motive for introducing other crops then the traditional food production crops.

On 100 acres business park, under a busy flight path of Schiphol Airport, fiber crops are planted (on a temporarely basis)  by an agricultural cooperative. The plantation consists of perennial and annual crops, that provide the raw material for the bio sourced production chain. Products and by-products from the chain are 100% recyclable and represent their own added value to the farmers.

The learning process has already led to new knowledge and insights, which also have created added value.  Each area – or region – is viable for this approach, provided that a clear program, a clear theme and enthusiastic regional companies, government and knowledge institutions want to cooperate. The format is available at TSG knowledge brokers, who would like to discuss with those interested in the emergence and a programmatic content of a Craftsmanship Academy.


EEN AMBACHTELIJKE ACADEMIE

Is een leeromgeving waar academische kennis en praktische know how bij elkaar worden gebracht rond een duurzame gebiedsontwikkeling. Er wordt multidisciplinair samen gewerkt aan het oplossen van hardnekkige vraagstukken met als doel om innovatie te versnellen en een werkbare basis voor transitie te bereiken.

Ketenpartners uit het bedrijfsleven verbinden zich aan het principe van learning by doing. Kennis- en onderwijs instituten leveren gemotiveerde jongeren, experts en docenten zorgen voor kwaliteit. Overheden faciliteren daarbij door werkplaatsen voor R&D in de keten te promoten en beschikbaar te stellen.

Een ambachtelijke academie is een broedplaats voor cyclische groene economie. Schiphol Trade Park is sinds 2013 de eerste broedplaats rond het thema cellulose als grondstof voor de nieuwe economie. Cellulose is een keten van vastgelegd CO2, waar het gewas Olifantsgras zeer efficiënt en effectief in is. Daar ligt de eerste toegevoegde waarde. Olifantsgras houdt bovendien de ganzen op afstand, waarmee risico’s voor het vliegverkeer worden verminderd.

Op 100 hectare bedrijventerrein onder een aanvliegroute worden door een agrarische coöperatie (tijdelijk) gewassen verbouwd die de grondstof voor de keten leveren. Producten en bijproducten uit de keten zijn 100% herbruikbaar en vertegenwoordigen een eigen toegevoegde waarde. Het leerproces zelf heeft al tot nieuwe kennis en inzichten geleid, die ook waarde hebben gecreëerd.

Elk gebied – of regio – leent zich voor deze aanpak, mits een helder programma, een helder thema en gemotiveerde regionale bedrijven, overheden en kennisinstellingen willen samenwerken. Het format is beschikbaar bij TSG kennismakelaars, die graag met hen van gedachten wisselen over de totstandkoming en een programmatische invulling van een ambachtelijke academie.

Een gedachte over “A Craftsmanship Academy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *